کوچولوفود در راستای حمایت از کار بانوان و خدمات آنلاین به روز به همشهریان عزیز تاسیس گردید.

خانم دکتر وفایی با هنرمندی خود فینگرفودهای موجود را طراحی و آشپزی میکنند

و بخش طراحی و فنی سایت بر عهده اقای سعید رحمتی می باشد