حالت نمایش:
سینی بزرگ 35*35
نمایش سریع

سینی بزرگ 35*35

سفارش (63)
20,000تومان

یک عدد سینی 35 سانتی متر در 35 سانتی متر در ارتفاع 5 سانتی مترکه در سینی های چوبی فینگرفود های کوچولوفود استفاده میشودو در سه رنگ قابل سفارش هستند:قهوه ای روشنقهوه ای تیرهزرشکی ماهور..

سینی لاکچری بزرگ 35*35
نمایش سریع

سینی لاکچری بزرگ 35*35

سفارش (3)
45,000تومان

یک عدد سینی لاکچری 35 سانتی متر در 35 سانتی متر در ارتفاع 5 سانتی متر همراه با درب طلقیکه در سینی های چوبی لاکچری فینگرفود های کوچولوفود استفاده میشودو در دو رنگ قابل سفارش هستند:قهوه ای روشنزرشکی ماهور..

سینی لاکچری کوچک 24*24
نمایش سریع

سینی لاکچری کوچک 24*24

سفارش (0)
35,000تومان

یک عدد سینی کوچک لاکچری 24 سانتی متر در 24 سانتی متر در ارتفاع 5 سانتی متر همراه با درب طلقیکه در سینی های کوچک چوبی لاکچری فینگرفود های کوچولوفود استفاده میشودو در دو رنگ قابل سفارش هستند:قهوه ای روشنزرشکی ماهور..

سینی کوچک 24*24
نمایش سریع

سینی کوچک 24*24

سفارش (14)
15,000تومان

یک عدد سینی 24 سانتی متر در 24 سانتی متر در ارتفاع 5 سانتی مترکه در سینی های کوچک چوبی فینگرفود های کوچولوفود استفاده میشود که در رنگ قهوه ای قابل سفارش هست...

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)
ظروف, مهمانی